Hoe lid worden?

Hierbij volgt een toelichting over wat er allemaal moet voldaan zijn om je inschrijving en opleiding vlot van start te kunnen laten gaan.

De nodige documenten, zijnde “Lidmaatschap” en “Medische fiche”.
Deze moeten volledig ingevuld ingediend worden bij onze secretaris.
Het lidgeld moet betaald zijn.
Dit bedraagt 135€, elk jaar te betalen in de maand januari.

Bovenstaande 2 punten voldaan? U bent ingeschreven in de club en verzekerd.

Wilt u echter starten aan een opleiding dan dienen nog enkele stappen ondernomen te worden. Onder andere de homologatie aan NELOS, de aankoop van de cursus en dergelijke.

Voor de trainingen in het zwembad betalen we 3,5€ inkom per keer. Er bestaan ook meerbeurtenkaarten of een jaarabonnement. Meer info aan het onthaal van het zwembad.

Ook heb je om te kunnen trainen basismateriaal nodig. (het ABC-materiaal) Dit is te verkrijgen in de duikwinkel (onder andere Big Blue te Berlare) en kost ong. €150

Start u aan de opleiding tot 1*-duiker?

  1. De homologatie aan NELOS bedraagt €125.
  2. De info-map bedraagt €40.

Start u aan de opleiding 2*-duiker?

  1. De homologatie aan Nelos kost €65.
  2. De cursus bedraagt €40.

Start u aan de opleiding 3*-duiker?

  1. De homologatie aan NELOS kost €50.
  2. De cursus hebt u al van de2*-opleiding.

Voor je effectieve buiten-duiken heb je nog een heleboel ander materiaal nodig. Vanuit de club kunnen we een aantal items te huur aanbieden, de rest van je uitrusting kan je huren/kopen in een duikwinkel.

Als lid van een sportvereniging kan u een tegemoetkoming voor het lidgeld bekomen bij uw mutualiteit. De documenten vindt u via onderstaande links (niet-limitatief):

CM, Bond Moyson O-VL, Liberale mutualiteit, VNZ, OZ, Partena, NZVL

Voor meer vragen omtrent het lidgeld en andere kosten kan u zich altijd wenden tot de secretaris of penningmeester van de duikschool.