PRIVACY POLICY

1. Algemeen

Duikschool Zeepaardje, met maatschappelijke zetel te Leopoldlaan 18a, 9200 Dendermonde, België, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0415.512.594 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.duikschoolzeepaardje.be.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1 De gegevens die je ons meedeelt

In het contactformulier op de website:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mail adres

2.2 De gegevens die automatisch opgeslagen worden:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door beheerder van de website en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website. Het gaat om:

  • het TCP/IP adres
  • het type en de versie van jouw besturingssysteem
  • de laatst bezochte internet pagina.

2.3 De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de ledenzone zijn enkel beschikbaar voor leden en ten allen tijde individueel aanpasbaar door de persoon van wie de gegevens zijn.

3.Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
Je de dienst aangeboden op www.duikschoolzeepaardje.be te kunnen leveren:

  • Publiek gedeelte: beantwoorden van vragen gesteld via het contactformulier
  • Privaat gedeelte: activiteiten van de club

Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende activiteiten die je zouden kunnen interesseren; De technische administratie van www.duikschoolzeepaardje.be te beheren;

3.2 Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens verworven via het contactformulier worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de informatie te versturen die Duikschool Zeepaardje nodig acht.
Alle persoonsgegevens in de ledenzone worden bewaard zolang het lid actief is in de club.

5. Recht van toegang en verbetering

Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan secretaris.zeepaardje@gmail.com of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy.
Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Duikschool Zeepaardje mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het contactformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Duikschool Zeepaardje.
Leden hebben ten allen tijde toegang tot de ledenpagina om de persoonlijke gegevens aan te passen.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan secretaris.zeepaardje.be. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Duikschool Zeepaardje heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de www.duikschoolzeepaardje.be te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Duikschool Zeepaardje aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Duikschool Zeepaardje houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Duikschool Zeepaardje niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Duikschool Zeepaardje. Duikschool Zeepaardje is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Duikschool Zeepaardje raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. Cookies

8.1 Informatie over ons gebruik van Cookies

Duikschool Zeepaardje gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van www.duikschoolzeepaardje.be zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via secretaris.zeepaardje@gmail.be.

8.2 Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.
Van zodra je www.duikschoolzeepaardje.be bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

8.3 Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker. (in dit geval dus www.duikschoolzeepaardje.be)

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc.

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4 Jouw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via je browserinstellingen.
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
Als je op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

8.5 Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. Aanvaarding

Door de website te bezoeken aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Duikschool Zeepaardje jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.