In duikschool ’t Zeepaardje. Wij bestaan meer dan 40 jaar, tellen meer dan 90 leden waarvan 8 hoogopgeleide Instructeurs en 5 Assistent Instructeurs die zich op vrijwillige basis inzetten voor de opleiding van mensen die wensen kennis te maken met de duiksport. Onze leden staan bekend voor een degelijke theoretische en praktische opleiding op verschillende niveaus, van 1* duiker tot 3*Instructeur.

Alle brevetten worden gehomologeerd door NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport), die deel uitmaakt van BEFOS (Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en –Sport), die op haar beurt deel uitmaakt van CMAS (Europe) (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). M.a.w. onze brevetten worden overal ter wereld hoog aangezien en erkend.